V5论坛


硬件问答-V5 本分类组用于产品硬件问题交流讨论,请注意语言文明。 官方发布-V5 本分类组用于发布产品新闻及相关资讯,请注意语言文明。 制作炫酷-V5 本分类组用于展示个人创意模型及设计,可上传图片,视频等,请注意语言文明。 竞赛话题-VAIC 本分类组用于VEX AI竞赛交流及讨论,请大家注意语言文明。 V5 Workcell 本论坛用于进行 V5 Workcell 产品软硬件的使用探索、技术问题交流、以及个人作品展示等。 请大家注意语言文明 竞赛话题-VEXU 本分类组用于(大学组)竞赛交流及讨论,请注意语言文明。 软件交流-V5 本分类组用于程序及软件相关问题交流讨论,请注意语言文明。 竞赛话题-VRC 本分类组用于(初中组及高中组)竞赛交流讨论,请注意语言文明。 一般话题-V5 本分类组用于一般话题交流讨论,不包含竞赛和技术交流,请注意语言文明。
主题 回复 浏览 活动
9 181 2022年09月26日
5 123 2022年09月13日
3 100 2022年09月13日
2 79 2022年09月11日
3 112 2022年09月08日
3 182 2022年09月05日
4 217 2022年08月24日
2 131 2022年08月16日
1 217 2022年08月14日
4 298 2022年08月14日
5 699 2022年08月13日
1 157 2022年08月12日
4 344 2022年08月05日
3 847 2022年08月03日
4 261 2022年07月29日
1 224 2022年07月28日
4 350 2022年07月24日
4 324 2022年07月24日
1 124 2022年07月17日
1 125 2022年07月15日
4 146 2022年07月15日
2 276 2022年07月09日
1 215 2022年06月06日
2 219 2022年06月01日
2 258 2022年05月31日
9 1220 2022年05月30日
1 351 2022年05月30日
1 158 2022年05月12日
1 201 2022年05月07日
4 832 2022年04月25日